โรงพยาบาลบำบัด อมตยา

ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและพิสูจน์ได้ผสมผสานกับความมหัศจรรย์
ของคุณสมบัติแร่ธาตุและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวในโลก เพื่อช่วยฟื้นฟูผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วยในโรคต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางระบบประสาทและสมอง
อาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก โรคสะเก็ดเงิน ลดการอักเสบของผิวหนัง

พร้อมแนวทางการดูแลอันทรงประสิทธิภาพที่ออกแบบการรักษาเฉพาะคุณ

ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและพิสูจน์ได้ผสมผสานกับความมหัศจรรย์ของคุณสมบัติแร่ธาตุและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวในโลก เพื่อช่วยฟื้นฟูผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วยในโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางระบบประสาทและสมอง อาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก โรคสะเก็ดเงิน ลดการอักเสบของผิวหนัง พร้อมแนวทางการดูแลอันทรงประสิทธิภาพที่ออกแบบการรักษาเฉพาะคุณ

OUR SERVICES

Nutritional Therapy Services

ROOM TYPE

ห้องพักผู้ป่วย ที่ถูกออกแบบมาจากแนวคิด World Rehabilitation Resort Universal Design ตอบโจทย์การฟื้นฟูที่ดีที่สุด ร่วมกับบรรยากาศแบบรีสอร์ทระดับโลก
และคำนึงถึงการพักผ่อนสไตล์อบอุ่นของญาติหรือผู้ที่มาเฝ้าให้มีความสุข สุขภาพดีไปพร้อมกัน

ขนาด 35 ตร.ม.

พร้อมแพคเกจการฟื้นฟู

ขนาด 70 ตร.ม.

พร้อมแพคเกจการฟื้นฟู

ขนาด 75 ตร.ม.

พร้อมแพคเกจการฟื้นฟู

SERVICE PACKAGE

โรงพยาบาลกายภาพบำบัด รองรับผู้ป่วยใน โรคหลอดเลือดสมอง

DAY

GRAND FAMILY SUITE
75 ตร.ม.

29,500

FAMILY SUITE

70 ตร.ม.

27,000

DELUXE

30 ตร.ม.

22,000

3 DAYS 2 NIGHTS

GRAND FAMILY SUITE
75 ตร.ม.

79,500

FAMILY SUITE

70 ตร.ม.

75,000

DELUXE

30 ตร.ม.

61,000

7 DAYS 6 NIGHTS
GRAND FAMILY SUITE
75 ตร.ม.

140,000

FAMILY SUITE

70 ตร.ม.

129,500

DELUXE

30 ตร.ม.

107,000

MONTH
GRAND FAMILY SUITE
75 ตร.ม.

420,000

FAMILY SUITE

70 ตร.ม.

390,000

DELUXE

30 ตร.ม.

320,000

LONG STAY 3 MONTHS
GRAND FAMILY SUITE
75 ตร.ม.

810,000

FAMILY SUITE

70 ตร.ม.

750,000

DELUXE

30 ตร.ม.

600,000

อัตราค่าบริการรวมค่าเวชภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัว ค่ารักษาฟื้นฟู ที่พักและอาหาร 3 มื้อ
GRAND FAMILY SUITE

105 ตร.ม.

FAMILY SUITE

80 ตร.ม.

DELUXE

35 ตร.ม.

DAY

24,000

16,000

8,000

อัตราค่าบริการเฉพาะค่าห้อง รวมแช่น้ำแร่ร้อนเค็มแบบส่วนตัว และอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

1 ชั่วโมง

คอร์ส 5 ครั้ง

คอร์ส 10 ครั้ง

กายภาพบำบัด

1,500

7,000

12,000

กิจกรรมบำบัด

1,500

7,000

12,000

แก้ไขการพูด – อรรถบำบัด

2,000

9,000

16,000

จิตวิทยาบำบัด

1,500

7,000

12,000

ตรวจสอบประเมิน 1,200 / ครั้ง

กายภาพบำบัด

1 ชั่วโมง

1,500

คอร์ส 5 ครั้ง

7,000

คอร์ส 10 ครั้ง

12,000

กิจกรรมบำบัด

1 ชั่วโมง

1,500

คอร์ส 5 ครั้ง

7,000

คอร์ส 10 ครั้ง

12,000

แก้ไขการพูด – อรรถบำบัด

2,000

9,000

16,000

จิตวิทยาบำบัด

1,500

7,000

12,000

ตรวจสอบประเมิน 1,200 / ครั้ง