fbpx

AMATAYA WELLNESS

ABOUT AMATAYA WELLNESS

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา Amataya Wellness อาณาจักรแห่งการบำบัดและฟื้นฟูดูแลสุขภาพครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย Amataya Rehabilitation Hospital, Amataya Holistic Medical Treatment ด้วยมหัศจรรย์จากทรัพย์ใต้ดินที่ทำให้เกิดน้ำพุร้อนเค็มธรรมชาติ ถูกกล่าวขานมากว่าร้อยปีถึงคุณสมบัติของแร่ธาตุและอุณหภูมิอันเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียวในโลก จากความเชื่อสู่ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ พร้อมให้คุณมาสัมผัสกับประสบการณ์การดูแลแบบเหนือระดับ ทั้งในด้านการฟื้นฟูร่างกายจากโรคต่างๆ การปรับสมดุลของร่างกายพร้อมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในระยะยาว ให้คุณได้ค้นพบแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในแบบของคุณ แล้วคุณจะรู้ว่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ที่ Amataya Wellness

MISSION

สร้างศูนย์กลางในการฟื้นฟูบำบัด โดยนำหลักวิทยาศาสตร์ทั้งการแพทย์ตะวันออก
และตะวันตกมาออกแบบในการสร้างและปรับสมดุลของร่างกาย ร่วมกับการใช้น้ำพุร้อนเค็มรวมถึงสร้างชุมชนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเพื่อตอบรับการเป็นศูนย์รวมสุขภาพของระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน

VISION

ศูนย์รวมและชุมชนสุขภาพที่นำคุณประโยชน์ของน้ำพุร้อนเค็มและธรรมชาติแวดล้อม
มาใช้สร้างสมดุลชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ที่รักสุขภาพ
ผู้บริหารและที่ปรึกษาทางการแพทย์
นายแพทย์นพดล นพคุณ
นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์
รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล
นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์

SALT SPRING ESSENTIALS

แร่ธาตุในน้ำพุร้อนเค็ม
อำเภอคลองท่อม
ประโยชน์ต่อร่างกายปริมาณ (mg/I)
อุณหภูมิ47 degree Celcius
โซเดียม ( Na )
[ 790 mg/l]
ช่วยผ่อนคลายอาการปวดข้อ5,375
โปแตสเซียม ( K)
[ 90 mg/l ]
ปรับการเต้นของหัวใจ ลดความดันโลหิต กำจัดของเสียในร่างกาย ทำให้ผิวหนังดี169
แมกนีเชียม ( Mg )
[ 25 mb/l ]
รักษาการเต้นของหัวใจ เปลี่ยนน้ำตาลในกระแสโลหิตให้เป็นพลังงาน
ดูแลเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและระดับฮอร์โมนส์
250
ชิลิกา ( Sio2)
[ 54 mg/l ]
ทำให้กระดูกแข็งแรง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ทำให้ประสาท ผนังเยื่อหุ้ม ผม เล็บ แข็งแรง รักษาสิวและไมเกรน
32
ไบคาร์บอเนต
( HCO3 )
ช่วยในการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอย และช่วยในการไหลเวียนของโลหิตส่วนปลาย229
คลอไรด์ (CI)
[ 180 mg/l ]
มีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อ น้ำพุร้อนที่มีเกลือสูง ประมาณ 0.5-3% มีประโยชน์ต่อโรคไขข้ออักเสบ โรคปวดข้อ โรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและสตรี9,579
ซัลเฟต ( So4)
[ 1,400 mg/l ]
กำจัดของเสียในร่างกาย ทำให้กระดูก ผม เส็บ น้ำเลี้ยงข้อต่อ สันหลัง แข็งแรง แก้การติดเชื้อ ลดการอักเสบ929
Total Dissolved Solution (TDS)ปริมาณรวมของแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำที่มีค่า TDร สูง หมายถึงมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่มาก11,690
pHค่าความเป็นกรด-ด่าง แสดงถึงความเข้มข้นของโฮโดรเจนไอออน กรดหรือเบสของสารละลาย7.2
วิจัยโดย ตร.ประคองศิริ บุญคง นักวิชาการ องค์

ปรับสมดุลของร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงของ การเกิดโรคในระยะยาว

Cardiovascular System : โรคหัวใจและหลอดเลือด และความเสี่ยงจากโรค NCDs ต้องอาศัยการดูแลเรื่องการควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม ปรับพฤติกรรม โดยใช้การแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อการกระตุ้นการเผาผลาญผสมผสานกับองค์ความรู้ศาสตร์แผนไทย ด้านอาหารตามธาตุ การอบนวดประคบ การฝึกลมปราณ

Nervous System : โรคทางระบบประสาทและสมอง ต้องอาศัยเรื่องการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ด้วยการกายภาพบำบัด การแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียน การเผาผลาญ การรับรู้ทางประสาทผสมผสานกับ องค์ความรู้ศาสตร์แผนไทย การนวดประคบ และการรักษาด้วย Stemcell เพื่อฟื้นฟูดประสาทที่เสียหาย

Musculoskeletal : อาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก จากคุณสมบัติเฉพาะของน้ำพุร้อนเค็ม ซึ่งมีคลอไรด์ในปริมาณที่สูงมาก (9,579 mg/l) จะมีประโยชน์ต่อโรคไขข้ออักเสบ โรคปวดข้อ และโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง

Hematology & Immunology : โรคสะเก็ดเงิน การใช้น้ำพุร้อนเค็มช่วยลดอาการระคายเคือง ผสมผสานกับองค์ความรู้ศาสตร์แผนไทย ด้านอาหารตามธาตุ การอบนวดประคบสมุนไพร ปรับสมดุลทางร่างกาย

Skin : การแช่น้ำพุร้อนเค็ม ซึ่งมีซัลเฟต จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก ผม ลดการอักเสบของผิวหนัง ผสมผสานกับองค์ความรู้ศาสตร์แผนไทย ด้านอาหารตามธาตุ การอบนวดประคบสมุนไพร