รักษาได้ไว ห่างไกลเป็นอัมพาต “โรคหลอดเลือดสมอง” หนึ่งในโรคที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุด

เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา Amataya Wellness ศูนย์สุขภาพ แห่งการบำบัดและฟื้นฟูดูแลครบวงจร ด้วยมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนเค็มธรรมชาติ ที่จะช่วย…

Amataya Wellness ศูนย์สุขภาพดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมหัศจรรย์น้ำพุร้อนเค็ม

เพราะทุกนาทีมีค่าอาจหมายถึง ‘ชีวิต’ จากสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก พบผู้ป่วยจำนวน 80 ล้านคนทั่วโลก มีผู้เสีย…